top of page

İş ve Email Yazışmaları

Global iş dünyasında başarı doğru ve uygun tarzda iletişime bağlıdır.  Elektronik ortamda iş yapmak günümüzde uluslararası pazarda en çok tercih edilen yol olmuştur.  E-Mail ve İş Yazışmaları programı uluslararası ortak iş dili olarak kullanılan İngilizce’yi en profesyonel ve en etkili biçimde kullanmayı öğretir.  Böylece işadamlarının en çok tercih ettiği iletişim yönteminde başarılı olmalarını sağlar. 

 

Program bir taraftan iş yazışmalarının en etkili şekilde yapılmasına odaklanırken, diğer taraftan hem İngiliz hem de Amerikan mektup yazma tekniklerinden örnekler verir.

 

Tüm dil eğitim programlarımızda olduğu gibi E-Mail ve İş Yazışmaları programımızda da gerçek hayatta karşılastığınız konular işlenir.  Programın genelinde aşağıdaki konular ele alınır:

   

- yazılı ve sözlü iletişimde uygun üslup kullanımı

- mesajların en doğru şekilde iletilmesi

- özellikle dikkat edilmesi gereken önemli hususlar

- doğru kelimelerle detayları vurgulama

- olumsuz durumlarda uygun tarzı kullanarak ısrar etme

- yazılı mesajla takip

- kibar üslupla eleştiride bulunma

 

E-Mail ve İş Yazışmaları programı yurtdışı ile yazılı iletişimde bulunan kişiler, yöneticiler, sunum, toplantı ve müzakereler yapan kişiler için özellikle faydalı olacaktır.  Katılımcılar işte kullandıkları yazı örnekleri ya da üstünde çalıştıkları proje örneklerini getirerek onlar üstünde de çalışabilirler.

 

The Sandwich Method

İş ve Email Yazışmaları

Kimler  Katılmalı

 

Başta orta ve üst düzey yöneticiler olmak üzere , her düzeydeki beyaz yakalı çalışanlar

bottom of page