top of page
Genel İngilizce

Genel İngilizce

Kurumlarda Birebir ve Kapalı grup genel ingilizce eğitimleri

Who is Speaking ?

Who is Speaking ?

Temel ingilizce bilgisine sahip kişilerin özellikle telefonda iletişim konusunda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmış özel bir programdır

Professional Communications

Professional Communications

Günlük iş akışında sürekli olarak karşılaşılan sorunları çözmek ve bu konularda daha rahat konuşmayı sağlamak ve İngilizce bilen kişilerin ortak sorunlarından biri olan bilginin kullanılma masından kaynaklanan unutma sürecini ortadan kaldırmak.

English at Work

English at Work

50. dersten sonrasında verilen bu kurs büro ve iş İngilizcesi'nin temellerini verirken, iş yazışma alıştırmaları ile birlikte, kelime bilgisini de zenginleştirmektedir.

Open Your English Frequency

Open Your English Frequency

İngilizce bilgisine sahip kişilerin duyma ve buna bağlı İngilizce anlama zorluklarını ortadan kaldıran ve daha iyi bir telaffuza sahip olmalarını sağlamak.

GMP

GMP

İlaç üretimi yapan ve dönemsel olarak EU-GMP yönetmeliğine göre, denetim alan firmaların personeline yönelik, GMP yönetmeliğinin temel 9 konusundan oluşan özel bir ingilizce eğitim destek programıdır.

Toplantı ve Sunum Teknikleri

Toplantı ve Sunum Teknikleri

Uluslararası ortamlarda toplantıları profesyonelce yürütmek, ürünlerinizi etkili bir şekilde tanıtmak şirketinize büyük karlar sağlayacak etkenlerdir. Hedeflediğiniz kitleye bir kez daha ulaşmak için ikinci bir fırsatınız olmayabilir. Toplantı ve Sunum programı uluslararası ortak iş dili olan İngilizce’yi toplantı ve sunumlarda en profesyonel ve en etkili biçimde kullanmayı öğretir.

Turizm ve Otelcilik İngilizcesi

Turizm ve Otelcilik İngilizcesi

Otellerimiz bünyesinde çalışanları kendi konularında yetiştirmek üzere farklı ve birbirini tamamlayan programlarımızın özetlerini bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca standart programlarımıza ilave olarak otellerinizin spesifik ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel programlar da hazırlayabiliriz.

İş Görüşmeleri ve Pazarlık İngilizce

İş Görüşmeleri ve Pazarlık İngilizce

Uluslararası iş dünyasında başarıya ulaşabilmek iş görüşmeleri ve pazarlıklarını başarıyla başlayıp başarıyla tamamlamakla mümkün olur. Bunu da bu konudaki İngilizce bilginiz belirler.

İnsan Kaynakları İngilizcesi

İnsan Kaynakları İngilizcesi

Son zamanlarda yurtdışına ciddi açılımlar yapan Türk şirketleri bünyelerinde çalışan yabancı sayısında da büyük artışlar kaydetmiştir. Aynı şekilde yurtdışında Türk şirketlerinde ve yabancı şirketlerde çalışan Türk personelin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum İnsan Kaynakları’nda çalışanların en azından İngilizce’de iyi iletişim kurma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Burada amacımız bu ihtiyacın en iyi şekilde giderilmesi ve katılımcılarımıza kısa, kompakt, tema bazlı ve dört bece

Seviye Belirleme Sınavları

Seviye Belirleme Sınavları

Şirketlerin işe alım süreçlerinde aday değerlendirmelerini sağlamak ve mevcut personellerin dil becerileri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için sağladığımız bir hizmettir. Seviye belirleme sınavımız ile şirket personelinin İngilizce seviyeleri danışman ve eğitmenlerimizce ölçülerek uluslararası kabul gören standartlara göre İngilizce seviyeleri belirlenir.

bottom of page