top of page

Hakkımızda

Biz Kimiz?

 

 • The Sandwich Method, G.L Shenker tarafından 60’lı yılların başında hazırlanmış uluslararası bir İngilizce dil öğrenme sistemidir.

 • Akduman Dil Öğretim Hizmetleri Ltd. Şti. olarak, 1988 yılından itibaren metodun Türkiye temsilciliğini yapmaktayız.

 • İstanbul ofisimizde ve Türkiye genelinde İngilizce dil eğitimleri vermekteyiz.

 

Ne yapıyoruz?

 

 • The Sandwich Method olarak, bireysel veya şirket içi İngilizce dil eğitimleri organize ediyoruz.

 • Eğitim programı, ev çalışmasını izleyen, haftada bir gün, 60 dakikalık kontrol ve konuşma derslerinden oluşmaktadır.

 • Metot, hangi düzeyden başlarsa başlasın ilk beş dersten sonra öğrencileri konuşturmaya yönelik olarakhazırlanmıştır.

 • Bu dersler on-line veya yüz yüze olarak yapılabilmektedir.

 • Sürekli denetim ile her beş derste bir kontrol sınavı verilmektedir. Konular anlaşılmamış ise yeni ders yerine bu beş konu tekrar edilir. Böylece dönem sonunda değil, her 5 konu sonunda, gelişimler izlenir.

 

Metot

 

 • Metot, ana dilin öğreniminde olduğu gibi dinleme, anlama ve konuşmayı esas alır.

 • Öğrenciler ses dosyalarındaki dersleri kitaplarından izleyerek çalışırlar.

 • Dersi izlemek sadece dinlemek değildir. Öğrenci alıştırmalara aktif olarak katılmalı, sorulara cevap vermeli, telaffuz çalışmalarını yapmalıdır.

 • Her konu sonunda yapılacak yazılı-sözlü sınavlara ve eğitmenlerle yapılacak “conversation” dersine hazırlık için ev ödevleri önemlidir.

 • “Conversation” derslerinde, öğrenilen konulardaki kelimeler ve cümle kalıpları, uygulamalarla pekiştirilir.

 

Eğitimciler ve derslerdeki fonksiyonları

 

 • Dersler ana dili İngilizce olan eğitmenler tarafından verilir.

 • Her ders için hazırlanmış yazılı ve sözlü sınavları yapar.

 • Katılımcıların dersi kavrayıp kavramadığını saptar ve gerekiyorsa anlaşılmayan kısımları tekrar programlar.

 • Cümle kalıplarıyla, öğrenilen bilgilerin kullanılmasına yönelik alıştırmalar yaparlar.

bottom of page