top of page
The Sandwich Method

İngiliz, Amerikalı ve Türk spikerler tarafından kayıt edilen derslerin, özel kitaplardan takip edilmesi sisteminden oluşmaktadır. Metot doğru yazmaya olduğu kadar, doğru söylenişe de önem vererek, yaşayan günlük hayatta kullanılan İngilizce'yi farklı ülkelerdeki söylenişi ile birlikte öğretmektedir. Dersler, ev çalışmasından sonra Sandwich Method için özel olan eğitmenlerin öğrencilerle karşı karşıya sürdürdükleri diyaloglarla tamamlanır.

 

Ana dili İngilizce olan eğitmenler, öğrencilere düzgün telaffuz oluşturmaları konusunda yardım etmeleri yanı sıra, hazırlanan derslerle ilgili yazılı ve sözlü sınavlar düzenleyerek, kalıcı bilgiler edinmelerini sağlarlar.

 

The Sandwich Method, her biri 25 ders olmak üzere üç kurstan, yani toplam 75 dersten oluşmaktadır.

 

Her kurs, kendi içerisinde 5 gruba ayrılmıştır. 5 derslik her grup sonunda, öğrenci bir sonraki gruba geçebilmek için Check adı verilen bir kontrol sınavına tabi tutulur. Böylece öğrencinin kısa sürelerdeki gelişimi kontrol edilmektedir.

İngilizce Programları

Detaylı Bilgi

1-25 başlangıç seviyesi

Bu kursun sonunda öğrenci, kendisine gerekli temel gramer kurallarını öğrenir, 1500'e yakın kelime bilgisine sahip olur ve böylece basit İngilizce konuşmaları yapmaya hazırdır

 

Detaylı Bilgi

26-50 orta seviye

Öğrenci, İngilizce konuşma, anlama, okuma ve yazma konularında tam hakimiyet kazanır. Bu durum kendisine hiç bir zorlukla karşılaşmadan seyahat edebilme ve İngilizce bilgisini şart koşan iş yerlerinde çalışabilme fırsatı verecektir. Gerçekten de Avrupa'nın pek çok endüstri kuruluşu ve şirketi İngilizce gerektiren iş alanlarında The Sandwich Method'un 50 seviyesindeki İngilizce bilgisini aramaktadır.

 

51-75 Break Through / ileri seviye

Öğrenci her türlü yazışma ve konuşma kalıpları deyimleri ve önemli gramer noktaları konusunda gerekli tüm bilgilere sahiptir. Ancak günlük hayatta ingilizce kullanamıyor veya bu düzeyde olmasına rağmen kendisini rahat hissedemiyorsa Break Through adı altındaki bu programla kişi hem ingilizce bilgisini güncel tutar hem de ileri derecede ingilizce düzeyine ulaşır.

 

Detaylı Bilgi

Professional Communications

Günlük iş akışında sürekli olarak karşılaşılan sorunları çözmek ve bu konularda daha rahat konuşmayı sağlamak ve İngilizce bilen kişilerin ortak sorunlarından biri olan bilginin kullanılma masından kaynaklanan unutma sürecini ortadan kaldırmak.         

 

 

Detaylı Bilgi

Who's Speaking

Temel ingilizce bilgisine sahip kişilerin özellikle telefonda iletişim konusunda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmış özel bir programdır

 

Detaylı Bilgi

English at Work

50. dersten sonrasında verilen bu kurs büro ve iş İngilizcesi'nin temellerini verirken, iş yazışma alıştırmaları ile birlikte, kelime bilgisini de zenginleştirmektedir.

 

Detaylı Bilgi

Open Your English Frequency 

İngilizce bilgisine sahip kişilerin duyma ve buna bağlı İngilizce anlama zorluklarını ortadan kaldıran ve daha iyi bir telaffuza sahip olmalarını sağlamak.

 

bottom of page