top of page

The Sandwich Method

  • Metot, ana dilin öğreniminde olduğu gibi dinleme, anlama ve konuşmayı esas alır.

  • Öğrenciler ses dosyalarındaki dersleri kitaplarından izleyerek çalışırlar.

  • Dersi izlemek sadece dinlemek değildir. Öğrenci alıştırmalara aktif olarak katılmalı, sorulara cevap vermeli, telaffuz çalışmalarını yapmalıdır.

  • Her konu sonunda yapılacak yazılı-sözlü sınavlara ve eğitmenlerle yapılacak “conversation” dersine hazırlık için ev ödevleri önemlidir.

  • “Conversation” derslerinde, öğrenilen konulardaki kelimeler ve cümle kalıpları, uygulamalarla pekiştirilir.

  • Sürekli denetim ile her beş derste bir kontrol sınavı verilmektedir. Konular anlaşılmamış ise yeni ders yerine bu beş konu tekrar edilir. Böylece dönem sonunda değil, her 5 konu sonunda, gelişimler izlenir.

 

Eğitimciler ve derslerdeki fonksiyonları

 

  • Dersler ana dili İngilizce olan eğitmenler tarafından verilir.

  • Her ders için hazırlanmış yazılı ve sözlü sınavları yapar.

  • Katılımcıların dersi kavrayıp kavramadığını saptar ve gerekiyorsa anlaşılmayan kısımları tekrar programlar.

  • Cümle kalıplarıyla, öğrenilen bilgilerin kullanılmasına yönelik alıştırmalar yaparlar.


 
bottom of page