The Sandwich Method

İngiliz, Amerikalı ve Türk spikerler tarafından kayıt edilen derslerin, özel kitaplardan takip edilmesi sisteminden oluşmaktadır. Metod doğru yazmaya olduğu kadar, doğru söylenişe de önem vererek, yaşayan günlük hayatta kullanılan İngilizce'yi farklı ülkelerdeki söylenişi ile birlikte öğretmektedir. Dersler, ev çalışmasından sonra Sandwich Method için özel olan eğitmenlerin öğrencilerle karşı karşıya sürdürdükleri diyaloglarla tamamlanır.

 

Ana dili İngilizce olan eğitmenler, öğrencilere düzgün telaffuz oluşturmaları konusunda yardım etmeleri yanı sıra, hazırlanan derslerle ilgili yazılı ve sözlü sınavlar düzenleyerek, kalıcı bilgiler edinmelerini sağlarlar.

 

The Sandwich Method, her biri 25 ders olmak üzere üç kurstan, yani toplam 75 dersten oluşmaktadır.

 

Her kurs, kendi içerisinde 5 gruba ayrılmıştır. 5 derslik her grup sonunda, öğrenci bir sonraki gruba geçebilmek için Check adı verilen bir kontrol sınavına tabi tutulur. Böylece öğrencinin kısa sürelerdeki gelişimi kontrol edilmektedir.